Čtverce s křížky

Čtverce s křížky. Zarámované čtverce lze snadno přeměnit na čtverce křížem nebo čtyřmi kříži. Chcete-li to udělat, například u čtverce 6X6 rozbijte střední čtverec 4 X 4 do čtyř čtverců 2 X 2 a neseme je ke čtyřem rohům; Rámeček také rozdělíme na čtyři části a opatrně jej dáme do středu ve formě kříže, takže čísla stojící na koncích úhlopříčky zůstanou na úhlopříčkách; pak dostaneme kouzelný čtverec s křížkem.
Pokud rozbijeme stejný čtverec na 9 části a dát je dohromady, jak je znázorněno na obrázku, pak dostaneme čtverec se čtyřmi kříži. V tom spočívá zvláštnost takových čtverců, že části oddělené silnější čarou dávají určitou magickou částku odděleně od celku, totiž kříže dávají magický součet 111, figurka, který zůstane po odstranění jednoduchého nebo čtyřnásobného kříže, lze vložit do čtverce s magickým součtem 74.

Kouzelné čtverce s geometrickým pokrokem.
Obecná pravidla pro konstrukci čtverců z nearitmetického postupu, ale geometrické, jsou totožné s předchozími. Samozřejmě, místo řetězce čísel 1, 2, 3, 4, . . . jeden by měl používat řadu exponentů 0, 1, 2, 3, 4 … a místo magického součtu musíte vzít v úvahu magický součin.