Čtvercová plocha

Čtvercová plocha
náměstí

Vzorec pro čtvercovou plochu

P = = a A

Legenda:

P – čtvercová plocha

A – délka strany čtverce

 

Ukázkový úkol:

Najděte plochu čtverce s délkou strany a = 8 cm.

P = a² = a · a

P = 8 cm • 8 cm

P = 64 cm²

Řešení úkolu:

Plocha čtverce s délkou strany a = 8 cm, je 64 cm²

Vzory úkolů