Jsem malý pták

Jsem malý pták

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Zpívejte následující píseň:

Jsem malý pták (namiřte na sebe)

Radostné a sladké, (usměj se)

Tady jsou moje křídla (natáhněte ruce do stran)

A v nich krásné šipky, (mávněte rukama)

Až budu připraven,

Toto je hubice, kterou otevírám, (otevřete ústa)

Všichni poslouchejte, (přilož ruku k uchu) jak volám a zpívám.

2. Nahraďte slova slovy „ptáček“.” jména různých ptáků, například „malý vrabče”, „Straka” atd.

Máma kachna

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Přednes následující rým, vhodnými gesty:

Matka kachna položila vejce. (slož ruku do pěsti)

Ve vejci něco rostlo, (roztáhni pěst)

Rostlo to (oddělit ruce)

A rostlo to! (ruce rozpažte)

Dokud se na jaře neobjevilo káčátko! (zvedněte ruku a mávněte prsty)

2. Pokud chcete, nahraďte slova „kachna” a „káčátko” například slovy „slepice” a „kuřátko”.