Pythagorova věta – Kalkulačka

Pythagorova věta – Kalkulačka

V libovolném pravoúhlém trojúhelníku se součet čtverců délek nohou rovná čtverci délky přepony trojúhelníku. Podle označení na obrázku existuje identita.

Geometricky to znamená, že když postavíme čtverce po stranách pravoúhlého trojúhelníku, je součet ploch čtverců postavených na přeponě tohoto trojúhelníku se bude rovnat ploše čtverců postavených na přeponě.

Vybrat, chcete zjistit hodnotu A, B nebo C a zadejte další dvě hodnoty!

a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}