Vyrostl vám nebo vypadl zub??

Vyrostl vám nebo vypadl zub??

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

Materiály:
velký list bílé lepenky
pero

Co by se mělo dělat:

1. Nakreslete zub, výška cca 7,5 cm, pak to vystřihněte.

2. Použijte tento výkres jako šablonu, který pak 12 překreslete časy na karton.

3. Pod každý zub napište název měsíce.

4. Kdykoli, když dítě vyroste nebo vypadne ze zubu, napište jméno dítěte pod odpovídající zub.

Tabulka zubů

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

Materiály:
velký kus papíru
pero
staré časopisy
nůžky
lepidlo

Co by se mělo dělat:

1. Promluvte si o tom s dětmi, které potraviny jsou prospěšné, a které jsou škodlivé pro zdraví zubů.

2. Na velký kus papíru nakreslete svislou čáru, vytvoření dvou sloupců.

3. V horní části jednoho ze sloupců napište „dobře”, a navíc k druhému „špatnému“”.

4. Dejte dětem sbírku starých časopisů a požádejte je, aby vystřihli obrázky jídla, které jsou dobré nebo špatné pro náš chrup.

5. Jakmile každé z dětí vystřihlo několik fotografií, povzbuďte ty nejmenší, aby je uspořádali do příslušných sloupců.

Co jiného lze udělat:

Zdraví: Ukažte dětem kresbu pyramidy zdraví a promluvte si o ní s malými.