All posts by Pitagoras

Online matematická kalkulačka

Online matematická kalkulačka.

Matematická kalkulačka – vědecký.

Kalkulačka poskytuje základní a pokročilé matematické funkce pro školy nebo univerzity. Kalkulačku lze ovládat přímo z klávesnice, a také pomocí tlačítek myši.

Funkce

Vypočítat …

Pythagorova věta – Kalkulačka

Pythagorova věta – Kalkulačka

V libovolném pravoúhlém trojúhelníku se součet čtverců délek nohou rovná čtverci délky přepony trojúhelníku. Podle označení na obrázku existuje identita.

Geometricky to znamená, že když postavíme čtverce po stranách pravoúhlého trojúhelníku, to suma

Slavní matematici

Slavní matematici

Co jsou nejslavnější matematici a co v této oblasti udělali?? Zde představujeme 10 nejslavnější matematici a co pro tuto oblast udělali.

Thales z Milétu žil v letech 620-540 p.n.e. Byl autorem mnoha vět v geometrii. Pierwszym

Metody řešení textových úloh

Metody řešení textových úloh

Řešením slovní úlohy je najít způsob, jak prezentovat obsah v matematické formě – uložen jako akce, několik aktivit, sled akcí, které následují po sobě, rovnice nebo nerovnice, a następnie na wykonaniu ustalonych operacji matematycznych i podaniu

Tvorba textových úloh studenty

Tvorba textových úloh studenty

Osvojit si schopnost řešit slovní úlohy, musíte znát a porozumět jejich struktuře. Můžeš se to naučit, zajišťování úkolů. Studenti by měli tuto dovednost získat souběžně s učením umění řešit problémy. W edukacji elementarnej umiejętność układania zadań

Rozdělení úkolů podle formy úkolu

Rozdělení úkolů podle formy úkolu: statické a dynamické

V počáteční fázi učení se schopnosti řešit slovní úlohy se snažíme, že akce vychází z obsahu akce, který by měl být proveden, k vyřešení úkolu. Mluvíme o takových úkolech, že jsou dynamické, …

Druhy slovních úloh

Druhy slovních úloh

Rozlišujeme mnoho rozdělení úkolů, v závislosti na přijatém kritériu, např.. struktura - správnost návrhu, kontextová vrstva nebo mobilita obsahu, rozmanitost matematických operací, což je třeba udělat při řešení, atd. Zde se podíváme na několik vybraných kritérií, uznawanymi za istotne z punktu

Mnohostranný aspekt

Mnohostranný aspekt

Multiplikační aspekt činností souvisí s přepočtem velikosti sady. Dovolte, abychom vám to jen připomněli, že v nejranější fázi formování schopnosti provádět akce na přirozených číslech, když je dítě ve fázi konkrétní operace, používá se také ilustrace na betonu. Stejný, w