Rovný, sekce, délka epizody

Epizoda s konci a, označit b ab. Délka epizody z se rovná vzdálenosti bodu a od bodu b a označuje se ab.

Jeśli L jest prostą i a∈L oraz b∈ L, na z⊂ L..

Rovný, sekce, délka epizody