Deset jelenů

Deset jelenů

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Vyzvěte děti, aby společně recitovaly následující báseň a udělaly gesta, která ji doprovázejí:

Deset jelenů (zvedněte deset prstů)

Žil v lese. (kývni hlavou)

Poslouchali zpěv žáby, jak příběh pokračuje, (přilož ruku k uchu)

Pak se rozběhli do kopce (přejeďte prsty po ruce)

A uháněli zpátky dolů, (přejíždějte prsty po druhé ruce)

Napravo, nalevo, (běžte prsty doprava a doleva)

Pak si odpočinuli, (opřete si hlavu o ruce)

Co jiného lze udělat:

Vyměňte jelena za jiná zvířata, například jezevci. Požádejte děti, aby navrhly více mazlíčků a opakujte rým, dokud se tím nenudí.