Geometrické diagramy magických čtverců

Geometrické diagramy magických čtverců

Strukturu každého magického čtverce lze ilustrovat pomocí diagramů zobrazujících posloupnost čísel za poli, a často spojují tyto řádky do velmi zajímavých postav. Na výkresech dáváme diagramy čtverce 4X4, dvě různé metody vedle sebe umístěných čtverců 5 X 5 a neobvykle symetrický čtvercový diagram 8X8. Stojí za to podrobně zvážit konstrukci posledního náměstí, dosazením čísel z 1 dělat 64 v libovolném směru od výstupních bodů doprava nebo doleva.