Iracionální čísla

Všechna čísla jsou iracionální čísla, které nelze reprezentovat jako zlomek

\frac {p}{q}

kde p∈C a q∈C a q ≠ 0

Iracionální čísla