Konstrukce lichých čtverců magie část 2

IV. Metoda La Louber’a. Ukážeme to na čtverci páté řady. Místo pyramid jsou na hlavní náměstí přidány další čtyři čtverce stejné velikosti, získá se tedy obrázek uvedený naproti.

Do prostředního pole levého sloupce zadejte 1 a po diagonále vpravo nahoře zadejte čísla 2, 3, 4, 5.

Po vstupu do první pětky zastavujeme.

Čísla 4 i 5 šli za náměstí. Když přesuneme každý z nich o 5 pole dolů, pak budou uvnitř náměstí (viz hotový čtverec na dalším obrázku).

Pod touto novou pozicí čísla 5 píšeme 6 a znovu jde přímo k. napište nahoře 7, 8, 9, 10, Po zadání druhé pětky to uvidíme, ta čísla 7, 8, 9, 10 šli za náměstí; zarovnáme je posunutím o 5 pole vlevo. Pod novou pozicí čísla 10 píšeme 11 a další 12, 13, 14, 15.

Chcete-li dát čísla do čtverce 13, 14, 15, budete je muset přesunout 5 pole dolů a o 5 pole vlevo. Děláme to až do konce.

Když přijdeme k poslednímu slovu pokroku, nebo, jako prozatím, dělat 25, pak se všechna čísla stojící na dalších čtvercích přenesou do odpovídající oblasti hlavního čtverce a získá se kouzelný čtverec odlišný od předchozího, získaný Bachetovou metodou. Pod polem 25 tam bude krabice 1.

PROTI. Pewna odmiana poprzedniej metody. Inspirováni myšlenkou La L o u b e r e, představujeme variantu jeho metody, která dává symetrické magické čtverce pátého řádu. Na čtvercový papír napíšeme takto uspořádanou posloupnost čísel;

Po zadání všech čísel do čtverců nakreslete takový čtverec se silnějšími čarami, takže čísla primární skupiny leží na její úhlopříčce: 11, 12, 13, 14, 15, a poté - přizpůsobením tomuto čtverci - nakreslíme další čtverce páté řady nebo jejich části silnějšími čarami.

Nyní nebude obtížné přesunout všechna čísla uvnitř hlavního čtverce a získat kouzelný čtverec, který hledáte. to je, stejně snadné říct, symetrický magický čtverec.

Symetrické čtverce mají zajímavou vlastnost transformovat se na čtverce jiného typu originálním způsobem. Druhou řadu čísel můžete posunout o jeden čtverec doprava, pak třetí řádek doprava a tak dále, a poté přesuňte celý trojúhelník čísel do prázdných polí vlevo, jak je znázorněno na obrázku:

Znovu jsme dostali magický čtverec, ale již asymetrické.

MY. Metoda skoków konika szachowego, velmi originální, a zároveň snadné a zajímavé. Tentokrát si vezmeme jako příklad čtverec sedmé řady, to je čtyřicet devět pole. Jeden umístíme do jakéhokoli pole, nad ní 2, 3 a tak dále, zadejte do polí, na který by šachový kůň skočil. Čtyři půjdou za náměstí, takže jej musíte přesunout na analogický čtverec uvnitř čtverce a pokračovat ve skoku z něj. Když se dostaneme k sedmi, a pak k dalším násobkům 7, to znamená, že 14, 21, . . ., po sobě, tj.. 8, 15, 22, . . . podepíšeme se do pole přímo pod ním a z něj opět umístíme další čísla pomocí koníku, dokud se nedostaneme 49.