Konstrukce magických čtverců – Metoda Arnoux

Metoda Arnoux je druh přechodu od obyčejných magických čtverců k čtvercům se speciálními vlastnostmi. to je, přesně řečeno, recept na shodu lichých čtverců pouze takových, ve kterém je počet bočních měřítek násobkem tří. Ale zároveň to má za následek magický interval.

Nejlepší způsob, jak to vysvětlit, je příklad, na který vezmeme čtverec deváté řady, to je, Fr. 81 pole, Rozdělme to na devět čtverců devíti polí a. přičemž devět slov o pokroku 1, 2, 3, 4, 5,. .., 81, dáme devět čtverců třetí řady; pak je umístíme podle kouzelného pravidla devíti polí, jak je naznačeno římskými čísly.

Pokud začneme kompilovat čtverec pomocí této metody patnáctého řádku (15 X 15), pak použijeme jednu z výše uvedených metod pro liché čtverce k rozdělení těchto intervalů devíti polí.

Zvláštní vlastnost těchto čtverců bude samozřejmě tato, že jsou nejen magické jako celek, ale čtverce v každé konkrétní komoře jsou také kouzelné.

Místo přerušení přirozené posloupnosti čísel z 1 dělat 81 pro devět po sobě jdoucích postup devíti po sobě jdoucích čísel, to znamená 1, 2, 3,…, 9, dále 10, 11,…, 18, dále 19, 20,…, 27 a tak dále, můžete z této přirozené sekvence 81 čísla formulářů 9 jiný druh pokroku, např:

1, 10, 19, …, 73
2, 11, 20, 74
9, 18, 27, …, 81

a z tohoto postupu postavte čtverce devíti polí, a poté z nich sestavte čtverec deváté řady. Poté získáme také intervalový čtverec, ale jiné než dříve.

Rovnoměrné intervalové čtverce jsou konstruovány podobným způsobem, ale trochu jiným způsobem. Pro vyjádření intervalového čtverce osmého řádu se přirozená posloupnost čísel dělí 1 dělat 64 do osmi částí a z první a osmé části, druhý a sedmý, třetí a šestý, a nakonec čtvrtý a pátý, jinými slovy: s doplňkovými částmi, čtyři čtverce čtvrtého řádku jsou sestaveny podle jedné z výše zmíněných metod; každý z nich bude mít magickou částku 130. Potom je z nich sestaven čtverec osmé řady, což je tedy intervalový čtverec.