Konstrukce rovnoměrných magických čtverců

Konstrukce rovnoměrných magických čtverců

Já. Metoda La Hire’a. Výše uvedenou metodu s některými úpravami lze použít k vytvoření sudých čtverců. První pomocný čtverec je vyplněn výrazy pokroku 1, 2, 3, 4, na prvním řádku v libovolném pořadí, s touto jedinou výhradou, aby se čísla na celém čtverci navzájem doplňovala, tak 1 i 4 a 2 i 3 jsou umístěny ve vzájemně odpovídajících polích, to znamená symetricky kolem středu čtverce; dostaneme magický čtverec se součtem 10.

Druhý pomocný čtverec bude obsahovat postup 0, 4, 8, 12, to znamená, že začíná na nule a skládá se z postupných násobků počtu bočních stupnic. První sloupec tohoto čtverce obsahuje čísla v libovolném pořadí, a v následujících sloupcích je třeba postupovat stejně, výše, pravidlo symetrie čísel. Dostaneme druhé pole se součtem 24.

Přidáním čísel do příslušných polí těchto čtverců vytvoříte třetí čtverec s magickým součtem 34.

II. Metoda Delanneya i Mondesira, Je to zcela moderní metoda, velmi jednoduché, a zároveň důmyslný, můžete říci přímo - vtipně. Z důvodu větší jasnosti to zobrazíme na náměstí - osmý řád, tj. 64 pólů, ale může být také použit pro čtverce 16 čtverců. Mělo by to být na tomto čtverci označením určitých polí, jak je znázorněno na obrázku, vytvořit druh šachovnice.

Pečlivé zvážení zde uvedeného příkladu to objasňuje. Výsledný čtverec má magický součet 260.