Kroková míra a míra oblouku úhlu

Plný úhel má 360 stupňů, poloviční úhel 180 stupňů. Když se poloviční úhel rozdělí na 180 stejné úhly, pak dostaneme úhel, což je jednotka přírůstkové míry a nazývá se stupeň.

Měrnou jednotkou úhlu oblouku je radián.

Jeden radián je úhel definovaný obloukem, který má stejnou délku jako poloměr.

Kroková míra a míra oblouku úhlu