Rybařit

Rybařit

MATHS

Materiály:
barevná lepenka
nůžky
rána pěstí
hračka rybářský prut
vědro

Co by se mělo dělat:

1. Vystřihněte z lepenky devět siluet ryb. Na každé z nich napište jedno číslo (z 1 dělat 9).

2. Položte ryby na stůl.

3. Přečtěte si následující rým:

Nejsem si úplně jistý,

Když jsem dostal číslo jedna.

seděl jsem, pomyslel si: „Pst. Pst”

A pak jsem chytil číslo dvě.

Tak se splnily mé sny,

Číslo tři je online.

Nevím, pokud mám být čtyři,

Jak jsem dostal číslo čtyři.

Přimělo mě to chtít,

Chcete-li získat číslo hit.

Protože rádi jedí ryby,

Brzy jsem byl šestý.

Dokázat, že nejsem bastard,

Chytil jsem číslo sedm rukama.

A brzy to sledovalo můj nos,

Bije chycené číslo osm.

Kolik bych chytil? Nevím,

Protože číslo devět mi zlomilo rybářský prut.

4. Nechte jedno z dětí umístit další rybku na háček rybářského prutu, zatímco říkáš rým.

5. Sejměte z háku více ryb a vložte je do kbelíku.