Mořské scény

Mořské scény

PLASTICITA

Materiály:
barva prstů
papír
lepenkové tvary ryb
arabská guma nebo lepidlo
barevná pera

Co by se mělo dělat:

1. Dejte každému z dětí list papíru na malování. Na zadní stranu listů napište jména těch nejmenších.

2. Požádejte děti, aby pro své obrázky zvolily kartonové ryby.

3. Pomozte dětem nalepit lepenkové tvary na listy.

4. Dejte každému z nejmenších cca 34 sklenice barvy prstů. Povzbuďte děti, aby namalovaly celý list, společně s lepenými tvary z lepenky. Asi po pěti minutách požádejte malé, aby na listy nakreslily vlnovky.

5. Až budou děti hotové, odlepte lepenkové ryby z listů. Pod nimi zůstane bílá kniha.

6. Když je barva suchá, barevnými pery nakreslete rybí oči a šupiny.