Na základě papíru

Na základě papíru

PLASTICITA

Materiály:
základna (skutečné nebo fotografie)
černá a bílá barva na malování prstem
černá temperová barva
brčka
papír

Co by se mělo dělat:

1. jestli je to možné, přinést skutečnou základnu do haly. Můžete však také použít jejich fotografie.

2. Na spodní stranu každého listu naneste nějakou černou temperovou barvu. Zeptejte se dětí, vyfouknout barvu brčkem, tvořící dlouhou linii.

3. Pokud je to nutné, pomáhat dětem v tomto úkolu, naklonění listu do pravého úhlu.

4. Smíchejte černou a bílou barvu prstů, získávání šedé barvy. Povzbuďte děti, aby na papír vkládaly otisky prstů a vytvářely obrazy jehnědy. Pozor: Některé děti dávají přednost palci místo ukazováčku.

Rým:

Staré vrby se naklonily
Měkké jehnědy nad květinou:
„Kde je jaro? Řekni mi to, pěkný,
Neviděl jsi ji náhodou??.