O nejpříznivějším způsobu výsadby brambor

Aby brambory přinesly maximální výnos, musí být zasazeny do určité konstantní vzdálenosti předepsané vědou na základě mnohaletých zkušeností. Jde však o to, jaké bude nejvýhodnější umístění v terénu. A k této záležitosti má nejen co říci agronomie, ale také matematika.

Jak víš, existují tři takové polygony, do kterého lze rovinu rozbít bez mezer nebo mezer, a to: rovnostranný trojúhelník, čtvercový a pravidelný šestiúhelník. Lze tedy uvažovat pouze o těchto třech typech vzájemného uspořádání brambor. To při použití šestiúhelníku (s ohledem na nezbytnou konstantní minimální vzdálenost mezi bramborami) půda nebude dostatečně využívána, je to téměř zřejmé. Pochybnosti mohou vzniknout pouze při výběru trojúhelníku nebo čtverce. V každém z těchto polygonů umístíme jednu rostlinu do středu, a tímto způsobem vybereme rozměry obdélníků, že vzdálenost mezi nejbližšími rostlinami je předepsaná velikost, např.. d - 56 cm. (Pokud by někdo chtěl provést výpočty pro jinou hodnotu d, nebude mít velké problémy).

tmpb45c-1Při výsadbě brambor na "náměstí", jak je znázorněno na obrázku I, musíme řádky uspořádat v intervalech poté 56 cm a zasadit každý řádek v každém řádku 56 cm. Pro každou rostlinu bude 56 • 56 = 3136 cm² země, a na jednom ara (10X10 m) zasadíme 1 000 000 : 3136 = 319 rostliny.

Zvažme také způsob výsadby brambor ve vrcholech rovnostranných trojúhelníků (Rys. II).

tmpb45c-2S touto metodou výsadby bude mít každá rostlina pravidelný šestiúhelník, ve kterém bude vzdálenost mezi středem a stranami 28 cm. Celý pravidelný šestiúhelník lze rozdělit na 6 rovnostranné trojúhelníky.

V každém z těchto trojúhelníků je výška 28 cm, a strana - jak je snadné vypočítat - cca 32 cm. Plocha tak malého trojúhelníku je ½ • 32 • 28 = 448 cm², a plocha celého pravidelného šestiúhelníku je 6 • 448 = 2688 cm². Můžete vysadit na jednu aaru 1 000 000 : 2688 = 372 rostliny, což je více než při výsadbě na náměstí.