Obvod trojúhelníku

Vzorec pro obvod trojúhelníku

Ó = A + b + c

 

Legenda:

Ó – obvod trojúhelníku

A – délka základny trojúhelníku

b – délka strany trojúhelníku

C – délka strany trojúhelníku

Ukázkový úkol:

Vypočítejte obvod trojúhelníku se základnou a = 10 cm, stranou b = 9 cm a stranou c = 8 cm

Ó = A + b + c

Ó = 10cm + 9cm +8 cm

Ó = 27 cm

 

Obvod trojúhelníku se základnou a = 10 cm, strana b = 9 cm a strana c = 8 cm, je 27cm.

Vzorec pro obvod rovnostranného trojúhelníku

Ó = A + b + c

výpočet obvodu rovnostranného trojúhelníku, který má všechny strany stejné délky. Pokud známe délku strany rovnostranného trojúhelníku, můžeme si to zapsat, že jeho obvod je roven:

Ó = A + a + a

Ó = 3 · A

Vzory úkolů