Obvod kruhu

obwod kola

Vzorec pro obvod kruhu

Ó = 2 · Pi · r

Legenda:

Ó – obvod kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

r – poloměr kruhu

 

Ukázkový úkol:

Vypočítejte obvod kruhu s poloměrem 4 cm.

Ó = 2 · Pi · r

Ó = 2 · 3,1415· 4 cm

Ó = 25,132 cmvzor obvodu kola
vzor obvodu kruhu

 

 

Vzorec pro obvod kruhu

Ó = Pi · d

Legenda:

Ó – obvod kruhu

Pi – číslo pi = 3,1415

d – Průměr kruhu

 

Ukázkový úkol:

Vypočítejte průměr kruhu v průměru 9 cm.

Ó = Pi · d

Ó = 3,1415· 9 cm

Ó = 28,2735 cm

 

Kalkulačka obvodu ⇓

Vzory úkolů