Odpovídající svíčky

Odpovídající svíčky

MATHS

Materiály:
kartonové karty 12 X 18 cm
flamastry
svíčky

Co by se mělo dělat:

1. Chanuka je osmidenní sváteční období, které začíná 25. dnem hebrejského měsíce Kislev, který obvykle spadá v prosinci (někdy v listopadu).

2. Przed zajęciami narysuj na każdej z tekturowych kart chanukiję (Židovský svícen s devíti rameny). Na první kartu nakreslete jednu svíčku, na dalších dvou a pokračujte takto, až osm svíček na poslední kartě.

3. Ukažte dětem (jednotlivě nebo v malých skupinách), jak uspořádat karty se svíčkami v pořadí od jedné s jednou svíčkou po jednu s osmi svíčkami.

4. Daj dzieciom pudełko małych świeczek, umístit je na nakreslené svíčky, tím, že se naučíte koncept vztahu jedna k jedné.

Co jiného lze udělat:

Hry: Získejte pro své děti skutečnou chanuku. Položte karty na hromádku, lícem dolů. Dítě vytáhne kartu a rozsvítí na svícen příslušný počet svíček.