Je podzim…

Je podzim…

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Przeczytaj następujący wierszyk i zademonstruj dzieciom towarzyszące mu gesty:

Podzim je jablka

Odtrhnuté stromy. ("Drž hubu” Jablko)

Jedno dla ciebie (natáhni ruku, dát dítěti „jablko“”)

I jedno dla mnie. (namiřte na sebe)

Podzim je dýně

Zdobený úsměv, (usměj se)

Zvadlé listy

Ve větru. (pobíhat, "Pronásledování."” listy)

Podzim je vítr,

Chladné večery. (obejděte se rukama)

Teplé kakao, (vydat zvuk uspokojení)

Początek szkoły. (sedni si na lavičku)

2. Opakujte rým, aby děti mohly dělat všechna gesta a mechy.

Co jiného lze udělat:

Jazyk: Vyrobte si podzimní tašku”, vkládání různých věcí do jednoho sáčku (nebo jejich obrázky) spojené s podzimem, například jablko, ovocný sirup, malá dýně, barevný list, Bunda, jsou, svíčka atd.. Požádejte děti, aby jeden po druhém vyndávaly z tašky jeden předmět, a pak skupinové rozhovory o každém objektu.