Plocha trojúhelníku

oblast trojúhelníku

Vzorec pro plochu trojúhelníku

P=\frac {a \cdot h }{2}

 

Legenda:

P – oblast trojúhelníku

A – délka základny trojúhelníku

h – délka výšky spuštěné na stranu A

Ukázkový úkol:

Vypočítejte plochu trojúhelníku se základnou a = 10 cm a výškou h = 5 cm

P=\frac {a \cdot h }{2}

P=\frac {10cm \cdot 5cm }{2}

P=\frac {50 cm^{2} }{2}

P=25 cm^{2}

Plocha trojúhelníku se základnou a = 10 cm a výškou h = 5 cm, je 25 cm²

Vzory úkolů