Báseň o pohybujícím se zubu

Výlet k zubaři

PROHLÍDKY

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Zeptejte se místního dětského zubaře, ukázat dětem jeho kancelář nebo je navštívit ve školce.

2. Nechte zubaře mluvit o zařízeních, která používá, a ukažte jim je, jak vypadá typická návštěva jeho kanceláře.

3. Zubař to může vysvětlit, proč mléčné zuby vypadávají a jsou nahrazovány trvalými zuby.

4. Mluvte o jídle, které jsou dobré pro zuby.

Báseň o pohybujícím se zubu

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Poraďte se svými dětmi o ztrátě mléčných zubů.

2. Společně zarecitujte následující báseň:

stěhuji se, Jdu a jdu nepřetržitě,
Proč nemohu ještě vypadnout?
Už jdu všem na nervy,
Ale najednou hop!, Jdu na podlahu!

3. Nechte děti napodobit pohyb zubu, když recitují báseň.