Skutečná čísla

Skutečná čísla jsou všechna racionální čísla a všechna iracionální čísla.

Množinu reálných čísel označíme písmenem R..

Číselná řada se skládá z nekonečného počtu bodů. Když označíme bod 0 i 1, pak každý bod na číselné řadě označuje skutečné číslo.

Absolutní hodnota čísla je vzdálenost na číselné linii bodu odpovídající tomuto číslu od bodu 0.

Absolutní hodnotu a označíme jako ΙaΙ.

Číslo ΙaΙ je vzdálenost na číselné řadě a od nuly.

Když a ≥ 0, pak ΙaΙ = a, zatímco když < 0, pak číslo – a je kladné a ΙaΙ = – A.

Např |4| = 4, |—0,1| = 0,1.

reálná čísla