Označit archivy: vzor

Vzorec pro zkrácené násobení

Vzorec pro zkrácené násobení

Nejdůležitější zkrácené vzorce pro násobení.

Vzorce zkráceného násobení vám umožňují provádět výpočty mnohem rychleji.
Nejčastěji používané zkrácené vzorce pro násobení:

(A + b)2 = A2 + 2z + b2