Druhy slovních úloh

Druhy slovních úloh

Rozlišujeme mnoho rozdělení úkolů, v závislosti na přijatém kritériu, např.. struktura - správnost návrhu, kontextová vrstva nebo mobilita obsahu, rozmanitost matematických operací, což je třeba udělat při řešení, atd. Zde se podíváme na několik vybraných kritérií, považována za důležitou z hlediska výuky matematiky v nejmladších ročnících.

Zřetězené úkoly. Lze je přirozeně rozdělit na sled jednoduchých úkolů, takže číslo nalezené jako hodnota neznámého jednoho jednoduchého úkolu bude přiděleno další úloze v řetězci.

Byl v obchodě 8 krabice, a v každém z nich 10 kg jablek. Škola koupila 25 kg jablek. Kolik kilogramů jablek v obchodě zbývá?

Nejprve musíte vypočítat hmotnost jablek v obchodě, a poté odečtěte váhu prodaných jablek od získané hodnoty. Řešení lze zapsat jako dvě akce:

8 • 10 kg = 80 kg

80 kg – 25 kg = 55 kg.

Řešení tohoto problému lze představit ve formě jediné položky:

8 • 10 kg – 25 kg = 55 kg.

Zřetězené úkoly lze také ilustrovat pomocí grafu.

Tím se vyznačují správné složité úkoly, že alespoň dvě z podmínek úlohy definují vztah mezi neznámými, např..

Do obchodu byla přinesena jablka a hrušky, spolu 27 kg ovoce. Byla tam jablka 2 krát více než hrušky. Kolik kilogramů hrušek bylo přineseno do obchodu?

Množství jablek a hrušek přivezených do obchodu není v úkolu známo – G, příkaz se vztahuje pouze na jablka. Závislosti lze psát ve formě dvou rovnic (soustava rovnic):

j + g = 27 a 2 • g = j.

Tento systém je přirozeným matematickým modelem, což však nevede přímo k jednoduchým úkolům. Řešení úlohy vyžaduje určení jednoduchých závislostí, čitelné a pro studenta srozumitelné, takže odlišná interpretace situace úkolu a jiný matematický model.