Zasáhl hřebík do hlavy

tmp96a9-1V Anglii byly v dávných dobách slavné lukostřelecké spolky, kteří soupeřili nejen s přesností svých pánů, ale také originalita, být starodávným původem štítů, který sloužil jako účel představení a soutěží.

Když byl mladý adept přijat do odborů, vedoucí k němu obvykle dlouze promlouval o velké důstojnosti odborového štítu.. Štíty byly různé. Tam byl např.. vztah, který se chlubil numerickým štítem součtu tří čísel ve všech směrech, vždy stejných.

Určitý lukostřelec chybně minul: šípy šly do země nebo nanejvýš do podpěr terče.
— Z ciebie nic tu nie będzie — rzekł mu przełożony i jął się rozwodzić nad tym, že na takový důstojný štít, jaká sekunda na světě neexistuje a nemůže být, je špatné střílet „na kohokoli“!.
— Idź, naučit se pilně střílet ploty. Po roce přijdeš, Pokusíme se.
tmp2340-1Mladý muž pokorně poslouchal tuto řeč, pryč, ale při příští střelbě odborů se vrátil bez luku, ale s druhým cílem, nic horšího než tohle, na které měl zakázáno střílet, i když s jiným rozestupem čísel.

Přesvědčil tedy svého nadřízeného, že mu také uniklo tvrzením, že na světě nemůže být žádný jiný takový štít.
A mohou existovat další takové „důstojné štíty?“?”

Podívejte se na to!