Pozor všichni! – Přikrčte se a postavte se

Pozor všichni!

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

Zábava 1

1, 2, 3, (postupně zvedněte tři prsty)

Podívej se mi do očí, (ukázat své oči prsty)

4, 5, 6, (vyzvednout čtyři po sobě, pět a šest prstů)

Teď nebudeme jíst; (našpulit rty)

7, 8, 9, (vyzvednout sedm postupně, osm a devět prstů)

Nebo si říct cokoli, (šepot)

Zábava 2

Strážce: každý, dva, tři…

Děti: Čtyři (namířit jejich uši), vrána (namířit jejich oči), šest (našpulili rty).

Přikrčte se a postavte se

GESTA, Písně a básně

Materiály: nedostatek

Co by se mělo dělat:

1. Zpívejte následující píseň, přizpůsobení gest, která jsou popsána v textu:

Přikrčte se a postavte se,

Ruce vzhůru,

Pomachaj jméno,

Dotkněte se účesu.

Ohněte se v pase,

Dotkněte se podlahy. Počkejte chvíli,

Popadněte nohy.

Počítat do čtyř,

Natáhněte ruku do strany,

Popadněte přítele a skočte společně!