V zákopech

V předních zákopech, tváří v tvář nepříteli, bylo tam devět vojáků s důstojníkem, který, když zaujal tak nebezpečnou pozici, zaujal pozici na pravém křídle. Musí však být z některých důvodů v poloze zcela vlevo. Příkop je tak úzký a těsný, že vás nenapadne pohybovat se za vojáky, Je těžké dát hlavy ven, protože nepřátelské rakety hustě padají a hledají oběti.

tmp49ba-1Naštěstí jsou v příkopu tři prohlubně, ve kterém jeden muž může dočasně stát.

Jak by se vojáci měli pohybovat, nechte důstojníka projít celým střeleckým příkopem a stát na levé straně řady?

Ukázalo se, vojáci a důstojník k výkonu budou muset být nejméně 28 směny. Oto jeden:

tmp49ba-2Nebo možná najdete kratší řešení? Zkuste nakreslit příslušné mřížky na kousek papíru a uspořádat do nich disky.