Už vám někdy vypadl zub??

Už vám někdy vypadl zub??

MATHS

Materiály:
lepenka
pořadač s kapsami
flamastry
jmenovka pro každé z dětí

Co by se mělo dělat?

1. Připravte kartu záhlaví pro zahrnutí do pořadače, psaní otázky: „Už ti někdy vypadl zub??”. Pod otázku položte kresbu zubu a na jednu stranu napište „ano“”, následuje slovo „ne”, vytvoření dvou sloupců.

2. Promluvte si s dětmi o stole, který jste vytvořili, a povzbuďte je, aby se podělily o své zkušenosti.

3. Požádejte každého z nejmenších, aby vložil svou jmenovku do příslušné

sloupec v pojivu. |

4. Nechte děti spočítat všechny karty v obou sloupcích a diskutujte o výsledcích. j

Počítejte zuby

MATHS

Materiály:
bílá otěrová deska
značka pro psaní na tabuli

Co by se mělo dělat:

1. Zeptejte se dětí, umýt si ruce.

2. Ukažte ty nejmenší, jak počítat zuby.

3. Nakreslete stůl na tabuli, do kterého zapište počet zubů každého z těch nejmenších.

4. Zeptejte se dětí na následující otázky:

Proč máme jiný počet zubů?

Jaký počet zubů je mezi dětmi nejoblíbenější?

Jaký počet zubů je nejvzácnější??