Vand fra dammen – Sortering af blomster

Vand fra dammen

VIDENSKAB

Materialer:
krukker
forstørrelsesglas
ledningsvand eller destilleret vand

Hvad der skal gøres:

1. Tag dine børn til dammen. Tag vandkrukkerne med dig.

2. Efter at have undersøgt nærheden af ​​dammen, gå tilbage til klasselokalet og sammenlign det vand, du har medbragt, med din vandhane eller destilleret vand.

3. Spørg børnene: ”Ser de anderledes ud?”, ”Lugter de anderledes?”.

Advarsel: Lad ikke børnene prøve dammen! Du kan ende med at blive alvorligt syg!

4. Tilskynd børnene til at se på vandet under et forstørrelsesglas.

Sortering af blomster

Materialer:
levende eller kunstige blomster
blyanter
tegningspapir
blyantblyanter
blomster af atlas (valgfri)

Hvad der skal gøres:

1. Gå en tur, at samle vilde blomster, eller brug kunstige blomster.

2. hvis du vil, vis børnene atlas af blomster og forklar, hvordan blomster sorteres.

3. Lad de små sortere blomsterne efter farve, bladform og størrelse. Tal om lighederne og forskellene mellem de enkelte blomster.

4. Tæl kronblade for hver blomsterart, og sorter dem efter dette kriterium. Fortæl børnene, at forskere genkender forskellige blomster efter farve, bladform og antal kronblade.

5. Bed børnene om at tegne blomsterne med blyanter.

Hvad der ellers kan gøres:

matematik: Lav et bord, der sorterer blomsterarterne.