Et trinmål og et buemål af en vinkel

Fuld vinkel har 360 grader, en halv vinkel 180 grader. Når halvvinklen opdeles i 180 lige vinkler, så får vi vinklen, som er en enhed med trinvis måling og kaldes grad.

Måleenheden for buevinklen er radial.

En radian er vinklen defineret af en lysbue, der er lig med radius.

Et trinmål og et buemål af en vinkel