Kindergarten tour

Kindergarten tour

Materials:
camera
blackboard
large pieces of paper
flamastry

What should be done:

1. Aby zapoznać dzieci z nowym otoczeniem, take them for a walk around the kindergarten.

2. Zrób zdjęcia pokoju wychowawców, libraries, cafes, secretariat,

nurse's office, gym, computer room, music room etc..

3. Zapisz nazwy poszczególnych miejsc oraz instrukcje dotyczące ich

find.

4. Na dużym arkuszu stwórz mapę przedszkola ozdobioną wykonanymi fotografiami.

 

Communication station

Materials:
shelves with compartments

What should be done:

1. Podpisz każdą z przegródek imieniem innego dziecka.

2. Tell the little ones, that these are their "mailboxes."” or "communication station”.

3. Jeżeli któreś z dzieci zechce napisać list do kolegi lub narysować dla niego obrazek, can put the finished work in the appropriate box.

Song

"Meditations of a village postman” – Skaldowie

People get out of the way, because the postman is on his way,

The mailman's bag is heavy today.

People get out of the way, because the postman is on his way,

Maybe someone has been waiting for this letter for a few long years. He will get it today.

 

Apron storage

Materials:
aprons clothes pegs

What should be done:

1. Wybierz w pomieszczeniu konkretne miejsce, in which children will hang aprons worn while painting with paints.

2. Użyjcie spinek do ubrań, so that children can exercise manual skills.

 

Photos for substitute educators

Materials:
camera
paper
glue
flamaster
envelope

What should be done:

1. Ułatw zadanie osobom przychodzącym na zastępstwo. At the beginning of the year, take photos of a few seats in the room, which require special attention from the educator.

2. Naklej te zdjęcia na arkusz i zamieść pod nimi pisemne objaśnienia.

3. Umieść te strony w specjalnej kopercie znajdującej się w łatwym do znalezienia miejscu.