Play with a gramophone – X-ray

Play with a gramophone

PLASTICITY

Materials:
gramophone
thin paper plates felt-tip pens

What should be done:

1. Połóż papierowy talerzyk na talerzu gramofonu. Turn on the device.

2. Put the marker on the paper plate.

3. Wyłącz gramofon, to see the pattern made.

4. Niech dzieci kolejno eksperymentują z nowymi wzorami.

5. Stosuj różne szybkości obrotu talerza i sprawdzaj, what are the effects of this.

6. If you want, use crayons or watercolor paints instead of felt-tip pens.

 

 

X-ray

PLASTICITY

Materials:
cardboard
scissors
black and white blotting paper
glue
lamp or window

What should be done:

1. Wytnij z tektury różne kształty kości do wykorzystania jako szablony.

2. Porozmawiaj z dziećmi o kościach w naszym ciele. Show the little ones the pictures they want, if you have them.

3. Zachęć dzieci do odrysowywania kształtów kości na białej bibule i ich wycinania. Then stick the cut bones on black tissue paper.

4. Przytrzymajcie powstałe obrazki przed silnym źródłem światła. Talk to her about the X-ray.