What the scarecrow sees? (affairs)

What the scarecrow sees? (affairs)

LANGUAGE AND LEARNING TO READ

Materials:
drawing of a scarecrow face
flamaster
stripes with written sentences
copier
paper cutter
crayons
carton
laminat
scissors
binding machine (optional)

What should be done:

1. Wytnij papierowy pasek ze słowami: "The scarecrow sees_

In place of the words “scarecrow” insert a drawing of the scarecrow's face.

2. Wykonaj kserokopie tego zdania i potnij je na paski o rozmiarach 8 x 30 cm.

3. Rozdaj dzieciom paski i poproś o coloring the scarecrow's face.

4. Pokazuj dzieciom kolejne słowa w zdaniu podczas jego powtarzania przez całą grupę.

5. Daj każdemu z dzieci jeden pasek i zachęć malców do pokolorowania stracha na wróble i wykonania rysunku uzupełniającego zdanie.

6. Jeżeli dziecko potrafi samodzielnie podpisać swój rysunek, let him do it. If he needs help, write down the boy's answer under the picture.

7. Wykonaj z kartonu okładki o rozmiarach około 8 x 30 cm. Print the title on them: „(Drawing of a scarecrow) sees”.

8. Zalaminuj okładki i je wytnij.

9. Zbierz wszystkie strony, knock it down and cover it. Place the finished book in a place accessible to all preschoolers.