Spring cleaning

Spring cleaning.

GENERAL TIPS

Materials:
buckets
soap
cloths
towels

What should be done:

1. Urządź w sali wiosenne porządki. Encourage the children to wash their dolls, brushes, plastic toys etc..

2. Poproś dzieci o uporządkowanie materiałów i zabawek w poszczególnych kącikach tematycznych.

What else can be done:
Learning to read: Prepare cards with individual letters of the alphabet and ask the children, to put them in the correct order.

 

Favorite weather.

GROUP ACTIVITIES

Materials:
cardboard
printer or marker
pictures of different types of weather
name cards for all children
binder with pockets

What should be done:

1. Porozmawiaj z dziećmi o różnych rodzajach pogody.

2. Stwórzcie tabelę pogody, by printing a header card with pictures of various weather phenomena and the title What is Your Favorite Weather?”.

3. Umieść tę kartę w górnym rzędzie segregatora.

4. Niech każde z dzieci kolejno umieszcza swoją kartę z imieniem w wybranej kolumnie.

5. Porozmawiaj z dziećmi o powstałej tabeli i razem policzcie, what weather is the most liked (snowy, windy, rainy or sunny).