Snow cutting

Snow cutting

PLASTICITY

Materials:
white paper
scissors
round plate
glitter paint and brushes

What should be done:

1. Porozmawiajcie o płatkach śniegu i ich kształcie.

2. Show children, how you can make paper snowflakes by folding a square sheet multiple times and cutting out patterns on it.

3. Pozwól malcom ozdobić swoje płatki śniegu przy pomocy farby i brokatu.

4. Zawieś gotowe płatki śniegu pod sufitem sali.