Irrationaaliset luvut

Kaikki luvut ovat irrationaalisia lukuja, jota ei voida esittää murtolukuna

\frac {p}{q}

missä p∈C ja q∈C ja q ≠ 0

Irrationaaliset luvut