Junaliikkeet

Minä
Juna B lähestyy pientä pysäkkiä, mutta veturin vaurioitumisen vuoksi hänet ohitetaan junalla A, kenen täytyy jatkaa. Merkitsemme, että täällä oleva raide on yksiraiteinen. Pysäkillä sivuraide lähtee pääraiteelta, ns. sokea raita, johon voit viedä junan pääraiteelta hetkeksi, mutta tämä haara on tässä suhteessa lyhyt, että mikään ohikulkevista junista ei mahdu siihen kokonaan. Kuinka minun pitäisi edetä, jotta A-juna voisi jatkaa?

tmpef94-1Kuvassa I on rautatierata lähellä pysäkkiä:

Juna B kulkee pääraitaa pitkin nuolen suuntaan, jota seuraa A-juna, joka on välitettävä. Juna B, kuten totesimme, se mahtuu vain osan vaunuistaan ​​sivuraiteelle. Kuinka ohjata, päästää junan A kulkemaan?

Tässä on ratkaisu: Juna B kulkee pääraitaa pitkin, ohittaa sivuraiteen sisäänkäynnin. Sitten se menee taaksepäin (takaperin) tällä oksalla ja jättää siellä niin monta vaunua, niin paljon kuin sivuraiteen pituus sallii; muu B-juna veturin kanssa menee taas eteenpäin ja liikkuu kauas sivuraiteen alkupäästä.

Juna A seuraa häntä; heti kun sivuraiteen alku on ohi, Sivuraiteelle jätetyn junan B vaunut kiinnittyvät viimeiseen autoonsa, ja juna A tuo ne umpikujasta, sitten se siirtyy takaisin heidän kanssaan, jotta muulle junan B pääsee sivuraiteelle. Kun junan A edessä oleva pääraita tyhjennetään tällä tavalla, he vapauttavat B-junan vaunut siitä ja se ryntää kohti asemaa kaksinkertaisella nopeudella. Juna B etuvaunuineen tulee jälleen pääraiteelle, kiinnittää sen päällä seisovat vaunut ja liukuu hitaasti A-junan taakse.

Etsi vielä toinen ratkaisu! Voisiko juna A jakaa kahteen osaan B-junan sijaan??

II

Hieman suuremmalla pysäkillä pääradan vieressä on sokea sivurata, mutta kytketty molemmista päistä kytkimillä pääraiteelle.

tmp23a4-1Kaksi junaa on tulossa kahdesta vastakkaisesta suunnasta. Näiden junien on ohitettava tässä pysäkissä (Ilves. II). Molemmat junat ovat paljon pidempiä kuin sivuraide. Kuinka ylittää ne pienimmällä määrällä liikkeitä?

III

tmp23a4-2Juna, joka koostuu P: stä, tavaravaunut T ja henkilöautot O sijaitsevat pääraidan varrella olevassa asemassa, sivuraita ja sokea raita S, missä T1-tavaravaunut seisovat (Ilves. III). Juna T: n tavaravaunut tulisi sijoittaa sokealle radalle, ja siellä seisovat T1-vaunut olisi kiinnitettävä pysäköityjen paikkaan, välillä O ja P.. Ohjataessa on mahdotonta jättää vaunuja ilman veturia päälinjalla, nopeaan junaan odotetaan pian, josta pääraita on tyhjennettävä heti, kun signaalit on vastaanotettu.

IV

tmp915b-1Kaksoisradalla, on esitetty kuvassa IV viivoilla AB ja CD, tavarajuna, joka koostuu 21 vaunuista menee AB-radalle nuolen suuntaan. Junan tulee jättää yhdeksäs ja kahdestoista vaunu G-tavaraliikenteen asemalle. Kuinka tehdä se pienimmällä määrällä liikkeitä?

V

tmp915b-2ABCD-radalla on P-höyryveturi, jossa on kaksi vaunua Wi ja W 2 (rys.V). Sinun tulisi muuttaa heidän asemansa päinvastaiseksi, niin että veturi pisteestä A-D olisi ensimmäinen, ja vaunut olivat hänen takanaan. Pisteessä T on pyörivä levy, johon mahtuu vaunu, mutta veturi ei sovi. Käytä ratkaistessasi mahdollisimman vähän liikkeitä.