Todelliset luvut

Reaaliluvut ovat kaikki rationaalilukuja ja kaikkia irrationaalilukuja.

Merkitään reaalilukujoukko kirjaimella R..

Numerorivi koostuu rajattomasta määrästä pisteitä. Kun merkitsemme pisteen 0 i 1, sitten jokainen numerolinjan piste osoittaa reaaliluvun.

Luvun absoluuttinen arvo on sitä lukua vastaavan pisteen etäisyys numerolinjalla pisteestä 0.

Merkitään a: n absoluuttista arvoa ΙaΙ.

Luku ΙaΙ on etäisyys numerolinjalla a nollasta.

Kun a ≥ 0, sitten ΙaΙ = a, kun a < 0, sitten numero – a on positiivinen ja ΙaΙ = – a.

Esimerkiksi |4| = 4, |—0,1| = 0,1.

reaaliluvut