Jouez avec un gramophone – radiographie

Jouez avec un gramophone

PLASTICITÉ

Matériaux:
gramophone
plaques de papier minces feutres

Qu'est-ce qui devrait être fait:

1. Połóż papierowy talerzyk na talerzu gramofonu. Allumez l'appareil.

2. Przyłóż flamaster do papierowego talerzyka.

3. Wyłącz gramofon, pour voir le modèle fait.

4. Niech dzieci kolejno eksperymentują z nowymi wzorami.

5. Stosuj różne szybkości obrotu talerza i sprawdzaj, quels en sont les effets.

6. Si tu veux, utilisez des crayons de couleur ou des peintures à l'aquarelle au lieu de feutres.

 

 

radiographie

PLASTICITÉ

Matériaux:
papier carton
les ciseaux
papier buvard noir et blanc
colle
lampe ou fenêtre

Qu'est-ce qui devrait être fait:

1. Wytnij z tektury różne kształty kości do wykorzystania jako szablony.

2. Porozmawiaj z dziećmi o kościach w naszym ciele. Montrez aux petits les images qu'ils veulent, si vous les avez.

3. Zachęć dzieci do odrysowywania kształtów kości na białej bibule i ich wycinania. Ensuite, collez les os coupés sur du papier de soie noir.

4. Przytrzymajcie powstałe obrazki przed silnym źródłem światła. Parlez-lui de la radiographie.