Ik ben een kleine vogel

Ik ben een kleine vogel

GEBAREN, Liederen en gedichten

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Zing het volgende liedje:

Ik ben een kleine vogel (wijs jezelf)

Vrolijk en lief, (glimlach)

Hier zijn mijn vleugels (strek je armen uit naar de zijkanten)

En daarin prachtige darts, (zwaaien)

Als ik er klaar voor ben,

Dit is de tuit die ik open, (doe je mond open)

Iedereen luistert, (leg je hand tegen je oor) terwijl ik roep en zing.

2. Vervang de woorden door "vogeltje".” de namen van de verschillende vogels, bijvoorbeeld "kleine mus”, "Kleine ekster” enz.

Mama eend

GEBAREN, Liederen en gedichten

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Zeg het volgende rijm op, door passende gebaren te maken:

De moedereend heeft een ei gelegd. (vouw je hand tot een vuist)

Er groeide iets in het ei, (spreid je vuist)

Het groeide (scheid je handen)

En het groeide! (houd je handen wijd uit elkaar)

Tot het eendje in de lente verscheen! (steek uw hand op en zwaai met uw vingers)

2. Vervang desgewenst de woorden "eend” en het "eendje” bijvoorbeeld met de woorden "hen” en "chick”.