Twee kleine konijntjes

Twee kleine konijntjes

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Laat de kinderen beide handen opsteken en hun wijs- en middelvinger strekken, de vormen krijgen van konijnenhoofden.

2. Moedig de kleintjes aan om het volgende gedicht op te zeggen en de beschreven gebaren te maken:

Twee kleine konijntjes kwamen de veranda op, (Steek beide handen omhoog met uw wijs- en middelvinger gestrekt)

De ene heette Zosia, („Lewy” het konijntje buigt)

En anderen – Franek, ("Rechtsaf” het konijntje buigt)

Spring naar beneden, Sophie! (leg je linkerhand achter je rug)

Spring naar beneden, Frank! (leg je rechterhand achter je rug)

En de konijntjes zitten niet meer op de veranda, (schud bedroefd je hoofd)

Terugkomen, Sophie! (verwijder uw linkerhand van achter uw rug)

Terugkomen, Frank! (neem uw rechterhand achter de kachels vandaan)

De twee kleine konijntjes zitten weer op de veranda, (glimlach)

Wat kan er nog meer gedaan worden:

Teken het gezicht van het konijn op de rug van de hand van elk kind, met behulp van niet-allergene gezichtsverf.

Leren lezen: Leg het uit aan kinderen, wat is "veranda”.

Wetenschap: Praten over konijnenholen en zo, hoe konijnen leven. Leg de kinderen het verschil uit tussen konijnen en hazen.