Tien herten

Tien herten

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Nodig de kinderen uit om samen het volgende gedicht op te zeggen en de daarbij behorende gebaren te maken:

Tien herten (steek tien vingers op)

Woonde in het bos. (knikken)

Ze luisterden naar het zingen van de kikker, zoals het verhaal gaat, (leg je hand tegen je oor)

Toen renden ze de heuvel op (ga met je vingers over je hand)

En ze snelden weer naar beneden, (laat uw vingers langs de andere hand glijden)

Aan de rechterkant, aan de linkerzijde, (beweeg je vingers naar rechts en naar links)

Toen rustten ze, (leg je hoofd op je handen)

Wat kan er nog meer gedaan worden:

Vervang herten door andere dieren, bijvoorbeeld dassen. Laat de kinderen meer dieren voorstellen en het rijm herhalen, totdat ze zich er vervelen.