Echte getallen

Reële getallen zijn allemaal rationale getallen en allemaal irrationele getallen.

We duiden de reeks reële getallen aan met de letter R..

De getallenlijn bestaat uit een oneindig aantal punten. Als we een punt markeren 0 ik 1, dan duidt elk punt op de getallenlijn een reëel getal aan.

De absolute waarde van een getal is de afstand op de getallenlijn van het punt dat overeenkomt met dat getal vanaf het punt 0.

We duiden de absolute waarde van a aan als ΙaΙ.

Het getal ΙaΙ is de afstand op de getallenlijn a vanaf nul.

Wanneer een ≥ 0, dan ΙaΙ = a, terwijl wanneer een < 0, dan het nummer – a is positief en ΙaΙ = – een.

Bijv |4| ​ 4, |-0,1| ​ 0,1.

echte getallen