In de loopgraven

In de voorste loopgraven, in het aangezicht van de vijand, er waren negen soldaten met een officier, die, in zo'n gevaarlijke positie, een positie op de rechtervleugel innam. Om de een of andere reden moet het zich echter in de meest linkse positie bevinden. De greppel is zo smal en krap, dat je er niet aan kunt denken voorbij de soldaten te gaan, Het is moeilijk om je hoofd naar buiten te steken, want vijandelijke raketten vallen dicht op zoek naar slachtoffers.

tmp49ba-1Gelukkig zijn er drie depressies in de greppel, waarin één man tijdelijk kan staan.

Hoe soldaten zouden moeten bewegen, laat de officier de hele schietgracht passeren en ga aan de linkerkant van de rij staan?

Het blijkt, dat de soldaten en de officier die moeten presteren niet minder zullen zijn dan 28 verschuivingen. Oto een:

tmp49ba-2Of misschien kunt u een kortere oplossing vinden? Probeer de juiste rasters op een stuk papier te schetsen en schijven erin te rangschikken.