Irrationele nummers

Alle getallen zijn irrationele getallen, die niet kan worden weergegeven als een breuk

\frac {p}{q}

waarbij p∈C en q∈C en q ≠ 0

Irrationele nummers