Veelvoud aspect

Veelvoud aspect

Het vermenigvuldigingsaspect van activiteiten houdt verband met de omzetting van de grootte van de set. Laten we je eraan herinneren, dat in de vroegste fase van het vormgeven van het vermogen om acties uit te voeren op natuurlijke getallen, wanneer het kind zich in het stadium van een specifieke operatie bevindt, illustratie op beton wordt ook gebruikt. Dezelfde, in de beginfase van het vormgeven van concepten en vaardigheden moeten taken ook betrekking hebben op dergelijke situaties, die betrekking hebben op bijzonderheden, items, die de docent mee kan nemen naar de les. Het kunnen kleine voorwerpen zijn, zoals kastanjes, appels, wortelen, poppen of modellen van speelgoedauto's. Geleidelijk, terwijl je ervaring opdoet, gegevens worden vervangen door equivalenten, wisselt af, illustraties. In plaats van appels, Marchewek, speelgoed automodellen, poppen worden bijvoorbeeld gebruikt als conventionele items, die zullen functioneren als echte objecten, echte. Het is goed, wanneer het items zijn die geen ander type object suggereren, ander expliciet gebruik van een plaatsvervanger. Het is niet aan te raden, pennen gebruiken om wortelen te illustreren, en ter illustratie van appelsballen. Houten kubusblokken kunnen in verschillende situaties een goede tegenhanger zijn, bij voorkeur ongeverfd, alleen in de was gezet, geen allergieën veroorzaken bij een kind. Dergelijke blokken kunnen ook in andere onderwijssituaties worden gebruikt, bijv.. om de relatieve positie van objecten te beschrijven, zoals eerder gezegd. De volgende stap bij het illustreren van getallen en acties is het gebruik van naturalistische tekeningen, en later symbolisch, om eindelijk naar denkbeeldige situaties te gaan en alleen digitale opnames te gebruiken.