Methoden om tekstproblemen op te lossen

Methoden om tekstproblemen op te lossen

De oplossing van het woordprobleem is om een ​​manier te vinden om de inhoud in wiskundige vorm weer te geven – opgeslagen als een actie, verschillende activiteiten, een opeenvolging van acties die op elkaar volgen, vergelijkingen of ongelijkheden, en vervolgens het uitvoeren van de set wiskundige bewerkingen en het geven van het resultaat, de meest voorkomende numeriek, de juistheid van de gemaakte berekeningen controleren en een mondeling antwoord formuleren.

Het is de taak van de docent om studenten de methode te laten zien om problemen op te lossen, in plaats van taken te behandelen als individuele gevallen die een individuele benadering van elk van hen vereisen, met andere woorden – lesmethoden voor het oplossen van problemen.

Józef Kozielecki in het boek: Probleemoplossen, gebruikmakend van de ervaring van opvoeders en heuristen, stelt vijf fasen van probleemoplossing voor, wat erg handig kan zijn bij het ontwikkelen van woordproblemen oplossen. Dit is hoe de auteur het zegt.

1. Het probleem zien – onderwerpen (leerling) ziet het probleem, dat wil zeggen, hij ontdekt het en realiseert het zich, die kennis, die hij heeft, het is niet voldoende, om het doel te bereiken.

2. Analyse van de probleemsituatie – de student analyseert de informatie uit de beginfase en het doel, wat er moet worden bereikt. Als er is, wat zijn de verschillen daartussen, wat wordt er gegeven, en dit, wat is gewenst – gezocht.

3. Ideeën voor oplossingen genereren – in deze fase genereert de student nieuwe informatie die nodig is om het probleem op te lossen – oplossingsideeën. Dit kunnen hypothesen zijn, gissingen, ontdekkingsprojecten, die vervolgens zal worden geverifieerd.

4. Verificatie van ideeën om het probleem op te lossen – het doel van deze fase is om ideeën voor het oplossen van het probleem te evalueren, het controleren van hun waarde. Als resultaat van de verificatie van ideeën - accepteert de student het idee als een oplossing of verwerpt het het.

5. Keer terug naar vorige fasen – de leerling kan teruggaan naar een eerdere oplossingsfase, zie nieuwe afhankelijkheden, een nieuw oplossingsidee of een eerder goedgekeurd idee afwijzen. Storingen in de volgende fasen kunnen ook de oorzaak zijn van de terugkeer, en retouren kunnen meerdere zijn.

Het denkproces om problemen op te lossen, productief denken genoemd, is de zogenaamde. een heuristisch proces (ideeën bedenken om het probleem op te lossen). Door deze manier van denken kun je ideeën bedenken om een ​​probleem op te lossen. Heuristieken – betekent het vermogen om ontdekkingen te doen vanuit de Griekse taal. In de moderne psychologie worden heuristische methoden als alle regels opgevat, reglement, methoden, tactiek, trucs, die het verloop van het productieproces regelen, maar ze garanderen niet het bereiken van het geplande resultaat. Toch zijn ze erg handig in het wiskundeonderwijs, omdat ze als geen ander de vaardigheden ontwikkelen van een creatieve benadering van taken. Bij algoritmische methoden is het anders, bestaande uit het uitvoeren van bepaalde eindige opeenvolgingen van bewerkingen die betrouwbaar tot het resultaat leiden, en zelfs om alle taken van een bepaalde klas op te lossen. De ontdekking van een algoritme dat een taak kan oplossen, verandert een moeilijk probleem vaak in een mechanisch probleem. Algoritmen leiden snel tot een oplossing, maar deze methode levert relatief eenvoudige taken op, stereotiep, probleemloos, en toch is het onze taak om de student voor te bereiden op een creatieve manier van werken.